تبلیغات
معماری - ارتباط نورپردازی و طراحی داخلی
معماری
چهارشنبه 11 اسفند 1389

ارتباط نورپردازی و طراحی داخلی

چهارشنبه 11 اسفند 1389

نوع مطلب :
نویسنده :حسن عبدپور

جهت مقابله با آلودگی نوری لازم است اطلاعاتی درباره نورپردازی و مکانیزم تولید نور (فیزیک نور) بدانیم. به همین دلیل به چند مفهوم مهندسی نور دراینجا اشاره می کنیم...

هر منبع نور به مقدار مساوی نور را به تمام جهات منتشر نمی کند بلکه درهر جهت مشخص فاکتور Candela power ، مقدار نور را در آن جهت تعریف می کند. در حقیقت می توان گفت مقدار نور در یک جهت خاص یا شدت درخشندگی با کندلا مشخص می شود.

Candlepower
شدت نور با کندلا Candela))اندازه گیری می شود. Candlepower معمولاً برای مشخص کردن شدت نور در جهات مختلف یک منبع نور به کار برده می شود.

Candlepower Distribution Curve
یک منحنی (معمولا قطبی) ، که معرف تغییرات شدت درخشندگی یک لامپ یا دستگاه نور افکن از مرکز منبع نور است.روشنایی Brightness
روشنایی(یاLuminance ) در واقع شدت نوری است که به طور مستقیم از منبع به چشم ما می رسد.

تشعشع Glare
وقتی جسمی درخشان در میدان دید ما قرارمی گیرد، تصویرایجاد شده در چشم ما معمولاً روشنتر از بعد از تطبیق چشم به نظر می رسد.

شدت روشنایى Illuminance
1- در واقع چگالی شار درخشندگی بر روی سطح است، که بوسیله واحدFootcandle یا لوکس (Lux در واحدمتریک) اندازه گیری می شود. فرم معمول این خاصیتIlluminance است.

2-Illuminance در واقع برای اندازه گیری مقدار خاصیت شار درخشندگی که در سطح ظاهر می شود، است. Illuminance متاثر از شدت ثبوت نور در جهت سطح و فاصله منبع نور با سطح و زاویه تلاقی نور رسیده به سطح است. به هرحال شدت روشنایى فاکتوری است که با چشم اندازه گیری نمی شود ولی معمول ترین ملاک در طراحی های نوری است.

لومن Lumen
واحد پایه ربای اندازه گیری نور است. یک شمع سر میز شام حدود 12 لومن و یک حباب 60 واتی سفید با قدرت بیشتری در حدود 855 لومن، نور صاتع می کند.

اگر ما یک منبع نقطه ای نور یک کندلا در مرکز کره ای به شعاع یک فوت باشد که در حدود یک فوت مربع گشودگی در سطح آن دارد، مشابه چراغی است که یک لومن نور صاتع میکند.

شدت نور: لومن
شار نوری عبوری از واحد زاویه فضایی (استرادیان) شدت نور نام دارد که بر حسب کاندلا سنجیده می شود. زاویه فضایی، زاویه ای است که از مرکز یک کره دیده می شود و سطح آن را در بر می گیرد. اندازه زاویه فضایی برابر است با نسبت اندازه سطح به مجذور شعاع کره. شدت نور در هر نقطه از فضا مستقل از دوری و نزدیکی به منبع نور به یک میزان است اما در جهت های مختلف نسبت به آن مقادیر متفاوتی دارد.

لومن : مقدار نور مرئی كه از یك منبع روشنائی دریافت میشود یا میزان شار نوری كه از هر استاردیان زاویه فضائی خارج میشود.

تشعشع Luminance
شدت درخشندگی(روشنایی فوتومتریک) هر سطح در یک جهت مشخص به ازای یک واحد مشخص از آن سطح که در همان جهت مشاهده می شود، که با واحد Candela/m^2 اندازه گیری می شود.

شار درخشندگی (Luminous flux)
اندازه تمام نوری است که بوسیله منبع نور تولید می شود. در واقع مقدار نوری است که سطح جسم را بدون در نظر گرفتن جهت آن ترک می کند. یک لامپ 100واتی معمولی نئون، در حدود 1700لومن و یک لامپ 400 وات بخار سدیمی پر فشار درحدود 50000 لومن نور ساطع می کند. نرخ شار درخشندگی هر لامپ بوسیله شرکت های سازنده آن عرضه شده است و لیست مقدار لومن های لامپ های معمولی را می توان در Lamp Matrix یافت.

شدت درخشندگی Candelas
شدت درخشندگی در واقع شدت امتداد نوری است که در یک جهت مشخص ساطع می شود. در واقع شدت درخشانی یک سیستم نوری در نمودارهای گرافیکی خاصی که منحنی های تغییراتی کندلا یا Candela power نامیده میشوند مشخص می شوند. هم نمودارها قطبی وهم کارتزین در صنایع نوری برای این هدف به کار می روند. این اطلاعات معمولا در جدولهای رقومی مورد دسترس است.

. چگالی سطحی شار نوری تابیده به یک سطح را شدت روشنایی می نامند که بر حسب لوکس سنجیده می شود. میزان شدت روشنایی لازم برای کاربردهای مختلف، در مراجع پیشنهاد می شود. این پیشنهادات بر اساس دقت پیچیدگی کارهایی که باید انجام شود، ارائه می گردد.به عنوان مثال برای کارهای ساده ای مانند راه رفتن در راهرو شدن روشنایی مورد نیاز 120 لوکس و در مورد کارهایی مانند مونتاژ ماشین ها و ابزار بسیار ریز که میزان دید انسان اهمیت زیادی دارد، شدت روشنایی بالا در حدود 1000 لوکس مورد نیاز است.

لوكس : واحد شدت روشنائی را به لوكس نشان میدهند و یك لوكس واحد روشنائی تولید شده از فلوی نور یكنواخت یك شمع در سطح یك متر مربع است .

شدت روشنائی در بعضی از محلهای آشنا
سطح خیابان 30 لوكس
اطاق نشیمن 100 لوكس
اطاق كار 300 لوكس
سطح زمین در خورشید زمستان 10000 لوكس
سطح زمین در خورشید تابستان 100000 لوكس

شار نوری
شار نوری بیان کننده آهنگ تابش نور از یک منبع نوری است و بر حسب لومن اندازه گیری می شود. یعنی اگر یک منبع نقطه ای نور، با شدت یک کاندلا، درمرکز کره ای به شعاع یک متر قرار بگیرد، سطحی با مساحت یک متر مربع در داخل این کره، شار نوری ای برابر یک لومن دریافت خواهد کرد. هرچه لومن تولید شده توسط یک منبع نور به ازای هر وات توان ورودی بیشتر باشد منبع نور بازدهی بیشتری دارد.

توزیع شدت نور:
منحنی پخش نور در مختصات قطبی، میزان شدت نور یک لامپ یا چراغ را در صفحه ای نشان می دهد که دقیقاً از مرکز لامپ یا چراغ می گذرد.
شدت نور در زوایای مختلف اطراف یک لامپ در جدولی نشان داده می شود. از آن جا که در بسیاری از حالات، توزیع شدت نوردر اطراف یک چراغ متقارن نیست، منحنی شدت نور را برای صفحات مختلف رسم می کنند. سه صفحه معمول عبارتند از: صفحه عمود بر محور لامپ, صفحه موازی با محور لامپ و صفحه با زاویه 45 درجه نسبت به محور لامپ. پس از انتخاب صفحات، منحنی شدت نور هر صفحه را می توان تهیه کرد. لامپ و ترکیب لامپ و چراغ هر کدام منحنی منحصر به فرد و مخصوص خود را دارد. منحنی شدت نور به طراحی چراغ، جنس پوشش چراغ و نوع بالاست بستگی دارد.

درخشندگی:
عبارت است از نسبت شدت نور منبع (یا شی بازتابنده نور) به مساحت بخش تابنده منبع (یا مساحت آن بخش از شی که نور را باز می تاباند) هر چه مساحت سطح درخشان کوچک تر باشد، درخشندگی آن بیشتر است.

درخشندگی بر حسب کاندلا بر متر مربع (استیلب) یا کاندلا بر سانتیمتر مربع (نیت) سنجیده می شود. درخشندگی مناسب برای چشم انسان در محدوده 65 تا 6500 نیت است.

درخشندگی یا تراكم نور : اگر دو منبع نورانی كه شدت نور برابر ولی اندازه فیزیكی مختلف داشته باشند، اگر به طور پشت سر هم رویت شود منبعی كه كوچك تر است درخشنده تر به نظر میرسد. واحد درخشندگی كاندیلا بر متر مربع است (نیت) . یك كاندیلا 60 برابر كوچك تر از شدت نور ساطع شده از یك سانتیمتر مربع سطح جسم سیاه در درجه حرارت 2045 كلوین در جهت عمود بر سطح است. .

بهره وری:
رابطه نور خروجی را با توان ورودی توصیف می كند. بهره وری به صورت لومن بر وات بیان میشود. حداكثر مقدار بهره وری برابر 680 لومن بر وات است كه از یك لامپ فرضی كه هیچ گونه تلفات ندارد و همه تشعشع آن در طول موج 555/0 میكرون صورت می گیرد به دست می آید. در مورد لامپهای التهابی 8 تا 20 لومن بر وات است كه پایین ترین بهره وری را در میان لامپها دارند، برای لامپهای فلورسنت تا حدود 90 لومن بر وات، برای لامپهای جیوه ای تا حدود 50 لومن بر وات و برای لامپهای سدیمی تا بیشتر از 100 لومن بر وات است كه بالاتری بهره وری را در میان لامپها دارند.
buy cials online
جمعه 16 آذر 1397 07:07 ق.ظ

Whoa lots of amazing facts!
cialis super kamagra prescription doctor cialis safe dosage for cialis fast cialis online click here cialis daily uk order a sample of cialis tadalafil 10 mg cialis canada buy cialis online nz we like it cialis price
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:58 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis 20 mg cut in half how to purchase cialis on line cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg cialis tadalafil online acquisto online cialis cialis lilly tadalafi cialis 20mg viagra cialis levitra low cost cialis 20mg
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:53 ب.ظ

With thanks. Ample write ups!

cialis 20mg free generic cialis cialis lilly tadalafi opinioni cialis generico cialis bula brand cialis generic cialis australian price cialis wir preise the best choice cialis woman cialis price in bangalore
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:43 ق.ظ

Lovely postings, Thank you!
achat cialis en europe can i take cialis and ecstasy acheter du cialis a geneve wow cialis tadalafil 100mg free generic cialis cialis coupons printable generic cialis tadalafil generic cialis pill online cialis online napol cialis 5 mg effetti collateral
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 04:38 ب.ظ

Thank you, I value this!
cialis prezzo al pubblico only now cialis 20 mg cialis herbs cialis kamagra levitra cialis authentique suisse cialis generic tadalafil buy cialis canada generic cialis prix cialis once a da cialis 5 effetti collaterali
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 05:18 ق.ظ

You made your point quite nicely.!
the best site cialis tablets cialis lilly tadalafi cialis manufacturer coupon price cialis best sublingual cialis online cialis name brand cheap how does cialis work buy original cialis we choice free trial of cialis cost of cialis cvs
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 05:12 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis coupon cialis e hiv cialis super kamagra cialis online nederland does cialis cause gout cialis pills in singapore 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis dose 30mg cialis coupons click here cialis daily uk
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:00 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
achat cialis en suisse cialis venta a domicilio acquistare cialis internet precios cialis peru cialis 100mg suppliers buy name brand cialis on line generico cialis mexico cipla cialis online the best site cialis tablets cialis prices in england
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 04:37 ب.ظ

You said it perfectly.!
brand cialis nl cialis 20 mg effectiveness where to buy cialis in ontario miglior cialis generico cialis prices cialis daily dose generic tadalafil generic cialis wir preise non 5 mg cialis generici cialis lilly tadalafi
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 04:36 ق.ظ

Thanks! I value it.
cialis 20 mg cost generico cialis mexico cialis cuantos mg hay we like it cialis price enter site 20 mg cialis cost cialis lowest price costo in farmacia cialis cialis generic cuanto cuesta cialis yaho cialis kaufen bankberweisung
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 05:12 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
200 cialis coupon cialis tablets australia cialis side effects dangers try it no rx cialis buying cialis overnight tadalafil 20mg cialis daily canadian drugs generic cialis viagra vs cialis vs levitra canada discount drugs cialis
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 04:13 ق.ظ

You made your stand very well!!
cialis lowest price acheter cialis kamagra cialis usa cost cialis 5 mg scheda tecnica cialis for sale south africa generic cialis with dapoxetine generic cialis in vietnam buy brand cialis cheap cialis price in bangalore cialis online napol
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 04:57 ب.ظ

You revealed that really well!
cialis 5 mg scheda tecnica female cialis no prescription cialis tablets australia generic cialis tadalafil cialis super acti cialis daily dose generic look here cialis order on line cialis purchasing click now cialis from canada effetti del cialis
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 05:12 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
effetti del cialis cialis sale online prix cialis once a da when can i take another cialis click now cialis from canada cialis online i recommend cialis generico cialis daily reviews cialis usa cost cialis generico
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:50 ب.ظ

This is nicely put. !
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico en mexico prescription doctor cialis cialis generico en mexico miglior cialis generico canadian drugs generic cialis we use it cialis online store cialis 20 mg best price cialis online deutschland we choice cialis uk
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:59 ق.ظ

Thank you, Excellent information!
cialis online cialis purchasing comprar cialis 10 espa241a no prescription cialis cheap how does cialis work compare prices cialis uk cialis online cialis reviews cialis pills generic cialis in vietnam
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:05 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis taglich cialis generika in deutschland kaufen 5 mg cialis pharmacie en ligne female cialis no prescription viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra generic cialis at the pharmacy acheter du cialis a geneve achat cialis en europe cialis generico lilly
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:24 ق.ظ

Regards! Helpful information!
effetti del cialis cialis kaufen bankberweisung buying brand cialis online venta de cialis canada order cialis from india cialis arginine interactio buy cialis online nz cialis qualitat cialis generique 5 mg cialis 5mg prix
levitra 20mg
جمعه 20 مهر 1397 09:50 ق.ظ

You actually revealed this wonderfully.
buy 10 mg levitra buy levitra buy levitra 20 mg buy levitra levitra online cheap 20mg levitra buy levitra 10mg levitra 20 mg bayer prezzo buy 10 mg levitra buy levitra
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 07:44 ب.ظ

Seriously plenty of valuable information!
cialis pills price each 5 mg cialis pharmacie en ligne canadian drugs generic cialis generic cialis levitra side effects of cialis purchasing cialis on the internet weblink price cialis cialis sans ordonnance how does cialis work enter site natural cialis
best canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 01:42 ق.ظ

Point very well utilized!!
top rated canadian pharmacies online canadian pharmacies-24h canadian pharmacies canadianpharmacyusa24h canadian pharmacy no prescription canada online pharmacies legitimate pharmacy canada plus global pharmacy canada order canadian prescriptions online canada medication pharmacy
eddrugsgeneric.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:55 ب.ظ

Valuable posts. Many thanks!
cialis 5mg prix costo in farmacia cialis brand cialis nl cialis en 24 hora cialis 20mg preis cf cialis generika in deutschland kaufen buy cialis cialis qualitat cialis generico milano cialis 100 mg 30 tablet
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:38 ب.ظ

You said it superbly.
dosagem ideal cialis non 5 mg cialis generici cialis great britain callus cialis sicuro in linea cialis efficacit generic cialis cialis daily reviews cialis 10 doctissimo wow cialis 20
canadianpharmacyies.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:31 ق.ظ

This is nicely put. !
canadian prescription drugstore canadian pharmaceuticals for usa sales canadian rx buy viagra now canadianpharmacyusa24h is it legal canada pharmacies northwest pharmacies online buy viagra now drugs for sale in uk pharmacy near me
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:57 ق.ظ

Many thanks! Numerous forum posts!

dose size of cialis cialis 100mg suppliers enter site 20 mg cialis cost cialis farmacias guadalajara free cialis buy cialis overnight cialis tadalafil cialis wir preise enter site very cheap cialis only best offers 100mg cialis
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:54 ب.ظ

Valuable info. Kudos!
cialis reviews opinioni cialis generico generic cialis pro cialis great britain buy online cialis 5mg we like it cialis soft gel cialis daily reviews generic cialis at the pharmacy cialis generique 5 mg cialis 5 mg scheda tecnica
http://viabiovit.com/substitute-for-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:56 ق.ظ

You said it adequately.!
buy viagra onlines viagra how to buy viagra generic levitra online pharmacy viagra where to buy cheap viagra viagra where to buy buy viagra pill viagra online pharmacy viagra buy viagra cheap viagra uk online buying real viagra online buy prescription viagra online
http://kawanboni.com/buy-cialis-onlin.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:38 ب.ظ

Thanks. Valuable stuff.
warnings for cialis cialis canada generico cialis mexico buy cialis online we like it cialis soft gel comprar cialis navarr cialis 200 dollar savings card click here to buy cialis cialis 5mg cialis vs viagra
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:24 ق.ظ

Thanks a lot. Loads of facts!

cialis tablets australia cialis patentablauf in deutschland cialis generic tadalafil buy cialis dosage callus india cialis 100mg cost prix cialis once a da cipla cialis online cialis 5mg look here cialis cheap canada
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:30 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
click here to buy cialis acheter cialis kamagra cialis generico online click here cialis daily uk cialis lilly tadalafi cialis generico online cialis 5 mg effetti collateral cialis alternative cialis kaufen cialis prezzo al pubblico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30