تبلیغات
معماری - بحران مد در معماری
معماری
پنجشنبه 5 اسفند 1389

بحران مد در معماری

پنجشنبه 5 اسفند 1389

نوع مطلب :
نویسنده :حسن عبدپور

  بحران مد در معماری,

ظریفی گفته است «ما ساختمان‌های‌‌مان را می‌سازیم و ساختمان‌های‌مان متقابلا، به ما شكل می‌دهند.» 

 

 

 

  بحران مد در معماری,

ظریفی گفته است «ما ساختمان‌های‌‌مان را می‌سازیم و ساختمان‌های‌مان متقابلا، به ما شكل می‌دهند.» 

 

ظریفی گفته است «ما ساختمان‌های‌‌مان را می‌سازیم و ساختمان‌های‌مان متقابلا، به ما شكل می‌دهند.» اگر با تامل به این گفته بنگریم و نیز نگاهی با تامل به چهره پر هیاهو و مملو از كار و زندگی و فعالیت شهر‌های‌مان بیندازیم پی می‌بریم كه معماری و ساختمان در شكل دادن به شهر و روابط مردم و دیگر مسائل اساسی در شهر نقش والا و پر اهمیتی را دارا هستند و اصولا، شكل ساختمان‌ها رابطه تنگی با نحوه تفكر، فرهنگ، اقلیم و مسائل اجتماعی، اقتصادی اقوام و ملیت‌ها دارد و به زبان دیگر از طریق معماری و ساختمان هویت فرهنگی و قومی هر ملت قابل تشخیص و تفكیك است. بر همین اساس معماری یك پدیده اجتماعی و فرهنگی است كه نشانگر نحوه تفكر و نوع زیست یك ملت است به عنوان مثال، معماری شهر‌های حاشیه كویر ایران تحت تاثیر حداقل دو عامل عمده، یكی شرایط اقلیمی و دیگری تفكر مذهبی، شكل خاص خود را دارد. بدین معنا كه ساختمان‌ها تظاهر به بیرون نداشته و شكل ساختمان در داخل و در حیاط مركزی شكوفا می‌شود كه این مساله در عرصه نخست به دلیل شرایط اقلیمی است كه كلا یك حجم بسته را طلب می‌كند و از سوی دیگر مذهب اسلام بر حفظ حریم‌ها و درون‌گرا بودن واحد مسكونی تاكید دارد. در حالی‌ كه در معماری قرون هفدهم و هجدهم اروپای غربی به ویژه در ایتالیا و اسپانیا ( معماری دوره بارك) تحت یك شرایط خاص مذهبی، سیاسی كه معروف به دوره ضد رفرم است ساختمان‌ها، خاصه بناهای مذهبی به شدت و به شكل اغراق‌آمیزی تظاهر به بیرون دارند و اصولا نمای ساختمانی در این دوره به عنوان یك المان تزیینی در بافت شهری مطرح می‌شود. در حال علاوه بر تاثیر‌پذیری معماری از مسائل محیط خود به این نكته نیز باید اشاره كرد كه ما در هر دوره تاریخی ساختمان‌ها را تنابع قانونمند‌های خاص آن دوره می‌بینیم و اعمال سلیقه‌های شخصی در شكل دادن به ساختمان تاثیر تعیین كننده‌ای نداشته است و ساختمان مطابق تعاریف و تئوری‌های شناخته شده و تجربه شده شكل می‌گرفته است. قرینه‌سازی، توازن، نظام، آهنگ و ریتم و هارمونی، تضاد و ابهام و كشش، نمادگرایی و تركییب خطوط و سطوح و احجام همه و همه از اصولی بودند كه بنابر مقتضیات و به عنوان ابزار هنرمند معمار، خلق یك اثر زیبا ممكن می‌شد و شكل نمای ساختمان‌ها نمونه مشخص دوره، سبك، منطقه و جغرافیا، اقلیم و فرهنگ مردم مختلف بوده كه به طور كلی می‌توان گفت مقوله معماری یك مقوله فرهنگی، اجتماعی است كه ریشه در فرهنگ گذشته هر سر‌زمین دارد و طبیعتا فرهنگ هر ملت مساله‌ای نیست كه بتوان در محدوده زمانی مشخص تغییرات عمده در آن اعمال كرد و فقط تحت شرایط خاص اجتماعی سیاسی و اقتصادی و در طی مرور زمان رفتارهای جدید فرهنگی قابل تشخیص است و به همین دلیل نیز در معماری ادوار گذشته این نكته بارز است كه هر دوره معماری به طور عموم مشخصات خاص آن دوره را داراست و تغییرات سبك‌های معماری به تدریج و در طی یك دوره انتقالی انجام می‌گرفته كه به هر حال سبك جدید نیز ریشه در سبك گذشته داشته و به هیچ وجه تابع تغییرات ناگهانی نبوده است. حال چنانچه بخواهیم معماری امروز ایران و یا به طور مشخص‌تر شهر تهران به عنوان مركز اشاعه و منبع تقلید معماری سایر نقاط كشور را مورد بررسی قرار داد، بدون شك باید نگاهی به روند شكل‌گیری شیوه‌های جدید ساختمان سازی دراین شهر داشت. تا زمان حكومت سلسله قاجاریه معماری ایرانی یك روند مشخص و منطقی مطابق تعاریفی كه ارایه شد را دارا بوده است. اما از اواسط این دوره و از زمانی كه تماس و ارتباط رجال و اشراف قاجار با اروپا بیشتر می‌شود رفته رفته تاثیر تقلید كور كورانه معماری اروپایی در معماری ایران ظاهر می‌شود كه البته در آغاز این مساله به كندی و به شكل تقلید عناصری از معماری غربی به خصوص در نمای ساختمان‌ها ظهور كرده و سپس در دوره رضاخان با عنوان مبارزه با عقب ماندگی و مدرنیزه كردن كشور، حضور معماری اروپایی نخست در ساختمان‌های اداری و رسمی و بعد از ورود اولین تحصیل كرده‌های فرنگی در سایر بناها به سرعت جانشین معماری سنتی شد. باید به این نكته اشاره كرد كه برخی از تیپولوژی‌های ساختمانی مانند ایستگاه‌های راه‌آهن و كارخانه‌های بزرگ، تا قبل از این در كشور وجود نداشته و طبیعتا این ساختمان‌ها كه محصول صنعت و صنعتی شدن بودند ناچار به تقلید از محل تولد صنعت یعنی كشورهای اروپایی در كشور ما شكل گرفته‌اند و زمینه‌ای برای ترویج نوع جدید اروپایی ساختمان‌سازی شدند. تقلید از معماری غربی به دو شیوه در ایران رایج شد. یكی شیوه معماری آكادمیك كه منبع آن كشور فرانسه و مدرسه معماری «پوزار» پاریس بود كه به معماری نئوكلاسیك یا نئوكلاسیسزم معروف است. در این شیوه معماران به دنبال تبعیت از اصول معماری گذشته اروپا یعنی معماری كلاسیك یونان و رم باستان بودند كه در اروپا این معماری بطور عموم نشانگر روحیه اشرافیت قدیمی و پایبندی به سنت‌هاست و در نهایت به دلیل وقار، عظمت و ایستائی آن، در دوران نظام‌های دیكتاتوری آلمان هیتلری، فاشیسم ایتالیایی و استالینسم روسی مبدل به معماری رسمی و دولتی می‌شود در ایران نیز به خصوص در دوره رضاخان كه تبلیغ روحیه ملی‌گرایی همراه با دیكتاتوری فردی حاكم بود، معماری نئوكلاسیك در ساختمان‌های رسمی به شكل ساده شده‌ای آغاز می‌شود. ساختمان‌های حجیم كه به خصوص در نما تاثیر ایستایی را القا می‌كند به عنوان مراكز رسمی و اداری كشور ساخته می‌شوند (كاخ دادگستری، ایستگاه راه‌آهن، دانشگاه تهران) و سپس متاثر از روحیه ملی‌گرایی در نمای ساختمان‌های دولتی و رسمی تلفیقی از معماری نئوكلاسیك غربی و معماری دوران پیش از اسلام ایران با الهام از معماری تخت جمشید و معماری ساسانی ظاهر می‌شود. نمای ساختمان شركت فرش ایران در خیابان فردوسی و عمارت شهربانی كه به طور مشخص در نمای آنها ستون‌های یونانی و رمی جای خود را به ستون‌های ایرانی با سرستون‌های تقلیدی تخت جمشید داده‌اند، نمونه‌های بارز این معماری‌اند حتی اولین دانشكده معماری ایران نیز با روش معماری آكادمیك و شیوه مدرسه بوزار پاریس شروع به كار كرد. شیوه دیگر كه به معماری مدرن موسوم است با ورود نخستین مهندسان ایرانی فارغ التحصیل دانشكده‌های اروپایی متداول شد. این مهندسان جوان كه به شدت متاثر از شیوه‌های معماری مدرن اروپا بودند روش‌های مدرن را در تهران تجربه و ترویج كردند. آنها با كارهای معماران كلاسیك و آكادمیك به شدت مخالف بودند و با ساختن تك بناها جلوه جدیدی از نمای معماری شهری را به نمایش گذاشتند. اولین نمونه‌های این معماری در تهران با عنوان هنرستان دختران و باشگاه افسران شروع و به تدریج با ساختن منازل مسكونی جدید در نقاط مختلف شهر، رشد یافت. نمای این ساختمان‌ها به كلی تازه و متفاوت با شیوه‌های معماری رایج ایرانی و حتی معماری نئوكلاسیك هستند. این ساختمان‌ها كم و بیش دارای ارزش‌های مشابه در تركیب نما و روش‌های زیبایی‌شناسی و به شدت متاثر از معماری موسوم به «راسیونالیسم» (معماری منطقی) اروپا هستند. جنبش «راسیونالیسم» اروپا جنبشی است در معماری كه جهت مبارزه با تفكرات قدیمی و كلاسیك و به دنبال ساده‌سازی و عملكرد‌گرایی و پاسخ به نیازهای جدید در رابطه با تحولات جدید ناشی از صنعتی شدن شكل گرفت. این معماری از لحاظ تناسبات برخلاف معماری نئوكلاسیك تابع مقیاس‌های انسانی است و این امر به خصوص در نمای ساختمان تابع مقیاس‌های موجود شهری است. در این معماری از تكنولوژی و مصالح جدید استفاده می‌شد. بسیاری از ساختمان‌ها در محلات مركزی تهران امروزی مانند خیابان‌های سعدی، حافظ، صبا، انقلاب، استاد نجات‌الهی (ویلا) و كوچه‌ها و خیابان‌های اطراف آنها به این شیوه ساخته شده‌اند. نمای این ساختمان‌ها اگر چه با معماری سنتی ایران غرابتی ندارد ولی به طور كلی حكایت از یك معماری منطقی و در عین حال ساده دارد كه به دلیل استفاده از روش‌های جدید ساختمانی و گریز از تجملات و تزیینات معمول، به سرعت مقبول می‌افتد اما در اثر استفاده از تكنیك اسكلت فلزی و ساده‌سازی، در سال‌های بعد كه رشد شهر‌ها سرعت یافته و نیاز به مسكن و تیپولوژی‌های مختلف ساختمانی افزایش می‌یابد، عاملی در جهت تخریب سیمای شهر تهران به وسیله سازندگان غیر حرفه‌ای می‌شود. در روش‌های معماری غیر مدرن، ساختمان از عناصر نسبتا پیچیده‌ای تشكیل می‌شد كه برای ارتباط و اتصال عناصر آن نیاز به آشنایی با ؟؟ و جزییات نسبتا پیچیده‌ای بود كه این كار فقط از عهده متخصصان فن كه تعداد آنها زیاد هم نبود، بر می‌آمد، در حالیكه اصولا یكی از اهداف معماری مدرن در رابطه با نیاز روز افزون ساختمان‌سازی در شهرها، استفاده از روش‌های ساده و فرآورده‌های صنعتی است كه بتوان با استفاده از این روش‌ها سرعت ساخت را افزایش داد. معماری مدرن اگرچه در این كار موفق به ارایه راه حل‌های مناسب شد ولی از طرف دیگر باعث شد كه استفاده از روش‌های ساده‌سازی هنر معماری را در اختیار افراد غیر متخصص قرار داده و در نتیجه با افزایش نیاز ساختمان، حضور افراد غیر متخصص در این حرفه افزایش یافته و هدف معماری مدرن كه ترویج هنر معماری به وسیله شیوه‌ها و تكنیك‌های صنعتی و جدید بود، در عمل به دست افراد غیر متخصص، به استفاده صرف از تكنیك مبدل شود. در حقیقت هنر معماری تبدیل به تكنیك ساختمان سازی و مفهوم هنر عملا از معماری حذف شد. معمار معروف و معاصر فرانسوی «لوكور بوزیه» می‌گوید: «معماری از تركیب یكسری احجام خالص هندسی تشكیل می‌شود و برای رسیدن به حقیقت در معماری باید به تركیب این احجام پرداخت.» وی اضافه می‌كند چنانچه در تركیب این احجام نگرش هنرمندانه وجود نداشته باشد این احجام به جعبه‌های خالی و بی‌تناسب تبدیل می‌شوند. در دوره پهلوی دوم شهرها به طور بی‌سابقه‌ای گسترش می‌یابند و تقریبا قریب به 80 تا 90 درصد از بناهای مسكونی در تهران توسط افراد غیر متخصص بنام بساز و بفروش طراحی و ساخته می‌شوند و هنر معماری مبدل به حرفه‌ای سود‌آور می‌شود كه نهایتا فرآیند این دوره در سطح فاجعه‌آمیزی سیمای شهری است خالی از هرگونه مفهوم معمارانه كه با رشد بی‌رویه‌اش یكی از زشت‌ترین مراكز جمعیتی را به معرض نمایش می‌گذارد. سال‌های 1340 تا 1357 را می‌توان اوج سقوط معماری در ایران به حساب آورد كه در این سال‌ها ساختمان‌های بساز و بفروش در ابعاد وسیعی بدون هیچگونه معیار و ضابطه‌ای چه در زمینه طراحی (پلان و نما) و چه در زمینه فنی و ایستایی ساخته می‌شوند و دامنه این وضعیت تاسف‌بار حتی به روستاها نیز كشیده شد. در این سال‌ها در دانشكده‌های معماری، معماری مدرن غربی به سرعت جایگزین معماری كلاسیك شده و دانشجویان از طریق مجلات معماری با شیوه‌های معماری مدرن آشنا شدند. جالب این‌كه در این سال‌ها همزمان و در كنار هم دو شیوه از معماری در شهر تهران مشاهده می‌شود. یكی شیوه ساخت و ساز‌های بی‌رویه معروف به بنائی ساز و دیگر ساختمان‌های معروف به مهندسی ساز، ساختمان‌های بنایی ساز اغلب در حاشیه شهر و مناطق در حال توسعه ساخته می‌شوند به علاوه با تخریب خانه‌های قدیمی به سرعت چهره محلات قدیمی تهران دگرگون می‌شود در این نوع بناها نمای ساختمان فاقد هر گونه نگرش هنری و زیبایی است. مواد و مصالح به كار رفته در بنا بسته به سلیقه شخصی از آجر و یا سنگ ساخته شده و در نمای ساختمان سادگی ابتذال گونه‌ای تركیب هجومی را به وجود می‌آورد. به خصوص در حاشیه رو به رشد شهر كه جمعیت مهاجر و تهی كیسه با تملك قطعه زمینی و با زحمت زیاد صاحب خانه می‌شدند، این وضعیت حزن آورتر بود. در بسیاری موارد نما بدون روكار رها می‌شد، پنجره‌ها در ابعاد و اندازه‌های بی‌تناسب و زمخت در هر كجا كه اقتضا می‌كرد همچون حفره‌های زشتی چشم را می‌آزردند. در مقابل این ساختمان‌ها معماران فارغ‌التحصیل دانشكده‌های داخلی و خارجی با بینش جدید، ساختمان را به صورت تركیب احجام طراحی كردند. هر مهندس معمار با دیدگاه خود احجام را تركیب كرده و نمای ساختمان نیز در حقیقت متاثر از تركیب همین احجام شكل می‌گرفتند. خانه‌های طبقات مرفه شهری و حتی ساختمان‌های عمومی مانند سینماها، جولانگاه آرشیتكت‌های مدرن بود كه در اكثر كارهای ایشان كه به تقلید معماری سال‌های 1920 تا 1960 اروپا و آمریكا ساخته می‌شدند، هیچگونه انسجام و تسلسل معماری وجود نداشت. بعد از انقلاب اسلامی روحیه ضد غرب‌زدگی و مبارزه با مظاهر فرهنگ غرب جو جدیدی را در فضای معماری مملكت به وجود می‌آورد كه گرایش به روش‌های سنتی معماری از نتایج این وضعیت جدید است. از طرف دیگر رشد جمعیت و هجوم مهاجرت همه جانبه به شهر‌های بزرگ و حاكم شدن مناسبات جدید اجتماعی، اقتصادی، عملا حركت جدید در جهت حفظ ارزش‌های معماری سنتی را با عدم موفقیت روبه‌رو كرد و در دانشكده‌های معماری نیز برخورد با معماری غربی بسیار سطحی و در خلاصه كلام در تقلید شیوه‌های مدرن معماری غرب خلاصه می‌شد؛ در حالیكه از مدت‌ها پیش كارشناسان معماری و شهر‌سازی در غربی پیامدهای فاجعه بار معماری صرفا عملكرد گرای خود را دریافته و به سرعت در صدد احیای ارزش‌های معماری و شهرسازی گذشته خود بر‌آمدند. از طرف دیگر گرایش به سمت معماری سنتی در میان معماران بعد از انقلاب در كشور بیشتر به صورت تقلید از معماری گذشته و تكرار فضاهای معماری سنتی انجام گرفت در حالیكه روابط شهر‌نشینی جدید، مناسبات اجتماعی و اقتصادی حاكم بر شهر‌های سنتی را به كلی دگرگون كرده و عملا استفاده از فضاهای معماری سنتی در شرایط جدید بی‌مفهوم بود. زیرا اصولا معماری تابع شرایط محیط خود شكل می‌گیرد و نیازهای اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و غیره است كه بر شكل معماری تاثیر می‌گذارد و طبیعتا بدون در نظر گرفتن نیازهای جدید شهر‌نشینی و روابط زاییده از صنعتی شدن نخواهیم توانست فضاهای معماری و شهری خود را صرفا مطابق الگوهای ذهنی سازمان‌دهی كرد. و در عمل نیز این شیوه ناموفق و در موارد بسیاری منجر به یك حركت ضد ارزشی شد. به این معنا كه در سال‌های اخیر با شیوه‌های جدیدی كه از معماری به خصوص در سطح شهر تهران مواجه هستیم كه این شیوه‌ها اغلب متاثر از جنبشی است كه در جهت مقابله با معماری مدرن در اروپا آغاز شده و به «پست مدرنیزم» مشهور است. عده‌ای از معماران تحصیل كرده ما نیز در جهت احیای معماری سنتی، ناآگاهانه به دنباله‌روی از این شیوه جدید كشیده شدند. معماری «پست مدرنیزم در حقیقت زاییده سیستم اقتصادی اجتماعی بعد از جنگ در اروپاست كه در آن بورژوازی به قدرت رسیده و تنوع‌پرست رویای بازگشت به دوران شكوهمند اشرافیت را در معماری دنبال می‌كند از این رو با دیدگاه‌های ساده و سری‌سازی معماری مدرن كه خروج دیدگاه‌های سوسیالیستی است به مقابله برمی‌خیزد. عدم شناخت جریانات معماری غربی مقابله با جو غرب‌زدگی در دانشكده‌های معماری بعد از انقلاب در كشور را بدامان تقلید از پست مدرنیزم می‌اندازد و این معماری جدید كه بیشتر در نمای ساختمان‌ها متجلی می‌شود، به مذاق عده‌ای نوكیسه خوش می‌نشیند و هرج و مرج حاكم بر معماری و مسكن در سال‌های اخیر نیز بر این روند دامن زده و نتیجه آن فرمالیزم، تنوع‌پرستی، بی‌هویتی و فرهنگ مدپرستی است كه رفته رفته بر معماری كشور سایه می‌افكند. یك بررسی اجمالی از روند ساختمان‌سازی در تهران با توجه به بناهای ساخته شده طی 35 سال گذشته تا امروز حاكی از جانشینی فرهنگی مد در معماری این شهر است. از حدود 35 سال پیش تاكنون كاربرد انواع سنگ‌نما از مشخصات مرغوبیت در بنا قلمداد می‌شد. اما به یك باره مد استفاده از آجرنما و به خصوص آجر سه سانتی همه‌گیر شد كه نوع مهندسی‌ساز این نوع بناها در یك دوره تقلید مشخصی از پست مدرنیزم است كه در مواردی نیز عناصری از نماهای معماری سنتی در آنها به چشم می‌خورد. در این گیر و دار استفاده كسالت‌بار از آجر سه سانتی در نما از یك طرف و شیوع تب گرایشات به تاریخ در معماری غرب از طرف دیگر، در آرشیتكت‌های ایرانی بالا گرفت و تهران شاهد ظهور معماری جدید شد كه در آن سیمان ابزار خورده به سبك و سیاق كلاسیسیرم اروپایی به كار گرفته می‌شد. در این شیوه كه اوج ابتذال پست مدرنیزم می‌باشد معماران ایرانی به صورت‌های هجوآمیزی معماری كلاسیك اروپا را تقلید كردند. عناصری از قبیل ستون‌ها یونانی و طاق‌ها و قرنیزهای كار شده رومی كه نشانه‌های تقلید ناآگاهانه از كارهای معمار معروف دوران رنسانس ایتالیا «آندره پلادیو» می‌باشد. سیمای معماری مد را به عرصه نمایش می‌گذارد. در این میان هم‌زمان با رونق كسب و كار بازار ساختمان و مسكن، سودجویان و بساز و بفروش‌ها هم از معركه عقب نمانده و آنها نیز به نوبه خود فرآورده‌های جدید مهندسان معمار را با حذف و اضافات بازارپسندانه به عرصه نمایش می‌گذارند و سپس در هر كوچه و پس كوچه هر جا كه ساختمان جدیدی ساخته می‌شد نام‌نمای «لندنی» یا به عبارتی نمای «رمی» نشانه مرغوبیت كالاست و تازه این آغاز راه بود. چرا كه فرهنگ مد عمیقا ارزش‌های جامعه را تسخیر كرده و طبیعی است راه‌آورد آن مدهای جدید دیگری خواهد بود. اخیرا چندی است كه ما در سطح شهر تهران با شیوه‌های جدید دیگری مواجه می‌شویم كه شاید نام مناسبی هنوز برای آن وارد نشده، «نئومدرنیزم» و «دی كانستر اكتیویزم» شروع حركت‌های جدیدی است كه حاكی از شیوع بی‌دغدغه فرهنگ مد و بیماری تنوع‌پرستی است. در اینجا اشاره به این مطلب ضروری است كه اصولا كلمه مد خود به خود در اذهان موضوع تظاهر و آراستن و به نمایش گذاردن ظاهر را تداعی می‌نماید و اتفاقا تمام شیوه‌های نام برده شده نیز بر این مساله یعنی آرایش ظاهری ساختمان تاكید دارند.

در گفتار خود ما همیشه روی این موضوع تاكید داشتیم كه معماری یك مقوله فرهنگی اجتماعی است كه ریشه‌های عمیق در گذشته هر ملت دارد و اصولا معماری،‌بدون گذشته‌اش بی‌مفهوم خواهد بود. فرهنگ غربی بعد از رنسانس با گذار از تفكرات فلاسفه طرفدار لیبرالیسم و كاپیتالیسم و ماركسیسم و اومانیسم كه ریشه‌های اجتماعی ما دیگری را در غرب قوت بخشیده‌اند. امروز فلسفه نیهیلیسم یا پوچ‌گرای را تجربه می‌كند و تجلی این شیوه تفكر در معماری غربی به صورت رد ارزش‌ها و آزادی بی‌قید و شرط معمار در به كارگیری عناصر معماری است. شیوه جدید معماری غرب پوچ پنداشتن تمامی اصول حاكم بر معماری است و فضای این معماری فضای پرورش نسل «هیپی»،‌ «پانگ» و «رپ» است. امروزه در جوامع غربی ما شاهد تغییرات دایمی در تمامی اركان اجتماعی هستیم و تلاطم بی‌وقفه در تمامی مناسبات اجتماعی، بی‌اطمینانی را در جامعه غربی به دنبال آورده، همه مناسبات ثابت با سلسله ایده‌ها و نظرات خدشه‌ناپذیرشان به دور ریخته می‌شوند و هر چیز مقدسی بی‌تقدس می‌شود و نهایتا پوچ‌گرایی بر همه چیز حاكم شده جدیدترین كارهای معماران معروف غربی نمونه آخرین تحولات معماری غربی یعنی پوچ‌گرایی است كه متأسفانه امروز ما شاهد جرقه‌هایی از تقلید صرف از كارهای آنها كه حاكی از عدم شناخت زمینه‌های علمی موضوع است نزد دانشجویان جوان در دانشكده‌های معماری هستیم.

در اینجا طرح یك سئوال اهمیت موضوع را روشن‌تر خواهد نمود. سئوال این است:

فرهنگ اجتماعی فلسفی در مملكت ما تفكرات لیبرالیسم و كاپیتالیسم و ماركسیسم و اومانیسم را تا چه میزان تجربه كرده است كه امروزه باید شاهد نتایج تجربیات آنها در عمیق‌ترین اركان فرهنگی كشورمان یعنی معماری و شهرسازی و به دنبال آن در سایر اركان فرهنگی كشور باشیم؟

یادآور می‌شود كه اصولا هنر باید مفهوم عمیق فرهنگی داشته باشد، تغییرات پی در پی هنر را به مد مبدل می‌نماید و هنر مد خالی از محتوای فرهنگی است و هر جامعه با بحران فرهنگی به سرعت دچار از خود بیگانگی می‌شود كه پیامدهای آن تغییر در مناسبات اجتماعی و بی‌اطمینانی در سطح جامعه خواهد بود و در این صورت داعیه مبارزه با تهاجم فرهنگی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ امروز معماری به عنوان كالبد فرهنگ جامعه دستخوش شدیدترین تهاجمات بیگانه شده و متاسفانه ما از درك آن عاجز هستیم و تا زمانی كه ما نقش و اهمیت فضای معماری را در شكل دادن به فرهنگ و تربیت نسل‌های جامعه عمیقا درك نكنیم قادر به احیا فرهنگی جامعه نخواهیم بود. نگاهی به ساخت و سازها در سطح تهران حكایت از سقوط غم‌انگیز هویت فرهنگ معماری پربارمان را دارد. ریشه‌یابی این جریانات نیاز به بررسی‌های بس عمیق دارد. كارشناسی و شناخت آنها چندان هم ساده نیست. با این وجود متأسفانه در هیچ یك از سلسله مراتب، علمی (دانشكده‌های معماری) سیاست‌گذاری (وزارت مسكن و شهرسازی) و دستگاه‌های اجرایی، شاهد برنامه‌ریزی و برخورد صحیح برای مقابله با این مساله نیستیم.

در دانشكده‌های معماری،‌ دانشجویان در زمینه‌های شناخت علمی معماری‌های گذشته و معاصر در جهان آموزش نمی‌بینند و بدون داشتن شرایط ذهنی لازم، مجلات معماری خارجی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و نتیجه آن تقلید بصری دانشجویان از معماری غربی بدون آشنایی با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی لازم از آنهاست، حال آنكه از نقطه‌نظر علمی اگر ما به معماری به عنوان یك پدیده اجتماعی بنگریم لازم خواهد بود كه برای شناخت این پدیده روند تكاملی‌اش مورد بررسی و شناخت قرار گیرد. یعنی دانشجویان باید شكل علمی و با تحلیل همه‌جانبه در روند شكل‌گیری و شناخت قرار گیرد. یعنی دانشجویان باید به شكل علمی و با تحلیل همه‌جانبه در روند شكل‌گیری و شناخت ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی معماری غربی قرار گیرند. هم‌چنین باید در دانشكده‌های ما تاریخ معماری این سرزمین به دقت مورد ارزیابی و موشكافی قرار گیرد. اینها نخستین و مهم‌ترین قدم در زمینه شناخت ارزش‌های واقعی در معماری است. در این صورت دانشجویان با درك و آگاهی و شناخت از این پدیده با نگرشی واقع‌بینانه در اجتماع حرفه‌ای حضور خواهد یافت و مسلما، بسیارند از ایشان كه با تعهد حرفه‌ای در شغل خود، دست كم بر این آشفته بازار دامن نخواهند زد.

وزارت مسكن و شهرسازی نیز به عنوان ركن سیاست‌گذار معماری و شهرسازی غرق در بحران مسكن و جو ناشی از آن است. مشكلات اقتصادی و شرایط ناشی از آن در زمینه‌ تامین مسكن باعث شده كه برنامه‌ریزی این سازمان عملا، فقط در زمینه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی مسكن محدود شود شهرداری‌ها نیز به عنوان بزرگ‌ترین دستگاه‌های ناظر بر اجرای معماری متاسفانه خود آتش بیار معركه هستند. نتیجه كار چیزی است كه ما امروز در سطح شهر تهران ناظر آن هستیم و رفته رفته شاهد شیوع آن در سایر نقاط كشور خواهیم بود.

در خاتمه اشاره به این موضوع ضروری است كه امروز مشكلات اقتصادی و اجتماعی باعث غفلت از فرهنگ معماری و بی‌اعتنا شدن به این مقوله پرارزش فرهنگی شده است و زمانی به این غفلت پی خواهیم برد. كه جبران آن بسیار مشكل است. مشكل ما در این زمینه نیز تكرار همان مشكل عقده‌های عقب‌ماندگی تكنولوژیكی از كشورهای غربی است كه در نزد عده‌ای از متخصصان باعث به وجود آمدن این تفكر شده است كه تنها راه رشد و توسعه همانا پیروی از الگوهای كشورهای توسعه یافته غربی است این عده اعتقاد دارند كه كشورهای جهان سوم مجبورند روند مدرن‌سازی را با نقاب غربی‌سازی طی كنند كه در این صورت ما متحمل آسیب دوگانه‌ای خواهیم بود زیرا بی‌هویتی قومی در مواجه با خردگرایی اقتصادی و تكنولوژیكی غرب نتیجه امواج زلزله‌ای است كه بدون شك خودكشی فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

توضیحات:

1- معماری پست مدرنیزم به معنای معماری بعد از مدرنیزم است و فلسفه آن به ظاهر بر مبنای ارزش دادن به فضای زندگی انسان در معماری و شهرسازی است. چیزی كه در معماری و شهرسازی مدرن فراموش شده و به قول برخی از طرفداران این جنبش، معماری مدرن ماشین را به انسان اولویت داده كه شروع این حركت جدید عملا در دهه پنجاه و آغاز سال‌های 1960 در اروپا و آمریكاست.

در حقیقت معماری مدرن كه با شروع قرن بیستم در اروپا نسج می‌گیرد به دنبال صنعتی شدن كشورهای غربی و برای پاسخ به نیازهای روزافزون ساختمان‌سازی روش‌هایی را پیشنهاد می‌كند كه در آنها سرعت ساخت، استفاده از تكنولوژی مدرن و حذف تزیینات دست و پاگیر و از همه مهم‌تر عملكردگرایی در اولویت قرار می‌گیرند و بر این اساس معماران مدرن به مبارزه با شیوه‌های معماری سنتی اروپا برخواسته و ارزش‌های تاریخی را در معماری نفی می‌كنند. پیدایش جنبش پست مدرنیزم در دهه پنجاه نتیجه بحران اجتماعی و فرهنگی‌ای است كه معماری مدرن به دنبال دارد. طرفداران پست مدرنیزم نفی ارزش‌های انسانی را در معماری و شهرسازی مدرن به شدت مورد انتقاد قرار داده و نهایتا بر این باورند كه معماری باید صرفا به نیازهای فیزیكی انسان نیاندیشد. بلكه نیازهای روحی و معنوی انسان می‌بایست در معماری و شهرسازی مورد توجه قرار بگیرد. بر این اساس بسیاری از معماران پست مدرنیزم الگوبرداری از معماری‌های گذشته را در كارهای خود به شدت مورد استفاده قرار می‌دهند. از طرف دیگر روند جریانات سیاسی، اقتصادی در غرب این شیوه جدید را به سرعت جهت داده و عملا این سبك ابزاری در جهت شكل دادن به ساختمان‌های مجلل و كاخ‌های سرمایه‌داران غربی می‌شود. در حقیقت ادعای سردمداران این جنبش در جهت ارایه راه‌حل بحران معماری مدرن به دنبال خود بحران دیگری به وجود می‌آورد كه همانا تنوع‌پرستی و بحران مد معماری است. چنانچه در چند دهه اخیر جنبش‌های جدیدی یكی پس از دیگری با عمر كوتاه در صحنه معماری كشورهای غربی ظاهر شده‌اند.

2- نمای لندنی: نام اشتباه روی این‌گونه نماها كه صرفا از طریق تقلید بصری رواج پیدا نموده و به نمای لندنی و یا نمای رمی موسوم گردیده، در حقیقت مربوط به شیوه‌ای از معماری است كه معمار معروف دوره رنسانس ایتالیا «آندره پا لادیو» با استفاده از عناصر معماری یونان و رم باستان پایه‌گذاری نموده و به كلاسی سیزم معروف است.

این معمار ایتالیایی یا به طور دقیق‌تر معمار «ونیزی»، بیشتر در ساخت بنای قصرها و ویلاهای اشراف ایتالیایی این روش را مورد استفاده قرار می‌داد. دیدگاه‌های خاص او در بازگشت به معماری پرشكوه یونان و به خصوص رم باستان، بعدها به شیوه «پالادیانیزم» معروف شد.

از طرفی سبك معماری رنسانس در كشورهای اروپای شمالی به خصوص انگلیس با تاخیر نسبتا زیادی اشاعه پیدا كرد و این كشورها بیشتر ترجیح می‌دادند با سنت معماری خودشان یعنی سبك گوتیك بناهای خود را بسازند بعد از نفوذ معماری رنسانس در انگلیس رفته رفته معماران انگلیسی گرایش به روش پالادیورا انتخاب و این شیوه در انگلستان بسیار متداول شد و سپس در مستعمرات انگلستان نیز صاحب منصبان انگلیسی قصرهای خود را به این شیوه بنا می‌كردند و از آنجایی كه شهر لندن مركز انگلستان بیشترین محل این نوع بناهاست. لذا در نزد عده‌ای كه از این شهر دیدن كرده‌اند. این شیوه نمای لندنی لقب گرفته است و عده دیگری كه كم و بیش با معماری رم باستان آشنایی دارند این شیوه را نمای رمی لقب داده‌اند.

توضیح: سبك رنسانس در دومین دهه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا آغاز شد و كارهای «پادلایو» معمار ونیزی مربوط به قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم مربوط می‌شود و شیوع سبك پالادیود در انگلیس به قرن هجدهم مربوط است.

 

 

 
Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 09:28 ق.ظ

Regards. I appreciate this!
generic cialis in vietnam buy cheap cialis in uk brand cialis generic miglior cialis generico cialis from canada cialis 5 mg para diabeticos generico cialis mexico cialis generic cilas where cheapest cialis
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:21 ب.ظ

Wow loads of excellent material!
cialis 20 mg best price cialis preise schweiz cipla cialis online cialis with 2 days delivery cialis en 24 hora cialis billig buy cialis sample pack cialis online holland buy cheap cialis in uk cialis for daily use
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:18 ب.ظ

Cheers. Helpful stuff!
callus online cialis dosagem ideal cialis cialis generisches kanada best generic drugs cialis cialis generic comprar cialis 10 espa241a acquisto online cialis cialis ahumada cialis reviews
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:04 ق.ظ

Many thanks! I appreciate this!
buy name brand cialis on line legalidad de comprar cialis cialis for sale south africa how much does a cialis cost cialis 5 mg schweiz click now cialis from canada cialis daily dose generic cialis en mexico precio cialis venta a domicilio cialis lilly tadalafi
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:52 ب.ظ

Kudos. I like this.
cialis name brand cheap online cialis only best offers 100mg cialis cialis name brand cheap cialis pas cher paris interactions for cialis cialis in sconto cialis dosage cialis cost cialis 5mg
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:37 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of postings!

cialis pills in singapore cialis vs viagra cialis canadian drugs cialis usa cost the best choice cialis woman cialis free trial safe site to buy cialis online cheap cialis cialis generico milano calis
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:18 ق.ظ

Whoa tons of valuable facts.
tadalafil 10 mg enter site natural cialis buy original cialis cialis 05 generic cialis 20mg uk cialis vs viagra cialis lilly tadalafi rx cialis para comprar best generic drugs cialis are there generic cialis
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:07 ب.ظ

Seriously tons of beneficial knowledge!
cialis daily reviews free cialis generic cialis order a sample of cialis cialis professional from usa buy cialis uk no prescription cialis 50 mg soft tab cialis baratos compran uk best generic drugs cialis acheter du cialis a geneve
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 05:51 ق.ظ

With thanks, Ample stuff!

cialis italia gratis we recommend cialis best buy cialis cipla best buy brand cialis nl are there generic cialis cialis 20mg cialis kaufen bankberweisung cialis daily how to buy cialis online usa tadalafil tablets
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:33 ب.ظ

Regards. Lots of forum posts!

look here cialis cheap canada cialis prezzo in linea basso cialis tadalafil online generic for cialis tadalafil 10 mg cialis lilly tadalafi cialis pills in singapore cialis rckenschmerzen cialis efficacit generic cialis levitra
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Incredible all kinds of terrific data!
walgreens price for cialis cialis kaufen bankberweisung price cialis wal mart pharmacy generic low dose cialis ou acheter du cialis pas cher cialis australian price american pharmacy cialis cialis en mexico precio cialis 20mg prix en pharmacie sublingual cialis online
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:11 ب.ظ

You reported that terrifically!
ou acheter du cialis pas cher sialis cialis 30 day sample safe dosage for cialis we choice cialis uk comprar cialis 10 espa241a cialis et insomni link for you cialis price buy brand cialis cheap american pharmacy cialis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:26 ق.ظ

With thanks. Helpful information.
cialis per paypa cipla cialis online generico cialis mexico cialis great britain no prescription cialis cheap cialis italia gratis cialis super kamagra cialis generico postepay comprar cialis navarr buy generic cialis
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:09 ب.ظ

Appreciate it! Ample material!

cialis with 2 days delivery only best offers cialis use fast cialis online when will generic cialis be available generic cialis soft gels cialis great britain comprar cialis navarr 5 mg cialis pharmacie en ligne buying brand cialis online dose size of cialis
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Helpful data. Thanks a lot.
generic cialis pill online cialis 5 effetti collaterali import cialis cialis rezeptfrei cialis with 2 days delivery where cheapest cialis cialis 5mg we use it 50 mg cialis dose cialis baratos compran uk cialis coupon
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Beneficial stuff. Thank you!
only now cialis for sale in us low cost cialis 20mg cialis pas cher paris cialis mit grapefruitsaft buy cialis sample pack achat cialis en europe cialis 100mg suppliers cialis 05 cialis prices in england ou acheter du cialis pas cher
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:49 ق.ظ

Kudos, An abundance of write ups.

cialis daily dose generic generic cialis in vietnam cialis venta a domicilio cialis manufacturer coupon cialis dosage recommendations cialis tablets australia cialis 5 effetti collaterali viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra cialis free trial
Cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:49 ق.ظ

Thanks! Useful stuff.
deutschland cialis online compare prices cialis uk cialis australia org cialis 100mg suppliers cialis prezzo in linea basso where cheapest cialis brand cialis generic generic cialis 20mg uk precios de cialis generico recommended site cialis kanada
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 01:19 ق.ظ

Thank you. I like it!
cialis rezeptfrei sterreich cialis rckenschmerzen calis venta de cialis canada where to buy cialis in ontario purchasing cialis on the internet tadalafil tablets the best site cialis tablets buy cialis online nz dose size of cialis
canada pharmacies online prescriptions
یکشنبه 1 مهر 1397 04:48 ق.ظ

You have made the point.
canadian pharmacies that ship to us online pharmacies in usa canadian drug canada pharmaceuticals online canadian pharmacycanadian pharmacy canadian medications list canadian mail order pharmacies canadian prescription drugstore canada online pharmacies for men canadianpharmacyusa24h is it legal
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:34 ق.ظ

Thanks a lot, An abundance of postings!

cialis australia org cialis coupon where do you buy cialis cialis purchasing buying cialis on internet cialis generic availability cialis 20 mg buying cialis in colombia cialis 5mg cialis prezzo in linea basso
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:31 ب.ظ

Really a good deal of useful material!
wow cialis 20 free generic cialis only best offers 100mg cialis cialis kaufen bankberweisung we choice free trial of cialis cialis lilly tadalafi cialis sicuro in linea cialis flussig generico cialis mexico wow cialis 20
get viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:20 ب.ظ

Regards. I like this!
buy viagra alternative cheap online pharmacy uk generic viagra online uk buy viagra overnight delivery how old to buy viagra online pharmacy levitra buy viagra online from canada get a prescription for viagra online where do you buy viagra buy genuine viagra online
viabiovit.com/is-prescription-needed-for-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:57 ق.ظ

You made your stand very well!.
how do i get viagra with a prescription how buy viagra best place to buy generic viagra buy viagra canada viagra online prescription buy viagra no prescription viagra buy viagra pharmacy online viagra viagra uk buy online buy viagra cheapest generic levitra
babecolate.com/click-now-cialis-from-canada.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:36 ب.ظ

Thanks a lot, Excellent information.
online prescriptions cialis cialis side effects cialis sans ordonnance miglior cialis generico buying cialis overnight generic cialis at walmart cialis generico lilly try it no rx cialis cialis official site we use it cialis online store
резинки для фитнеса ширина 2 см
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 02:16 ب.ظ
резиновые петли купить
купить фитнес резинки оболонь
фитнес резинки купить днепр
петли для фитнеса
купить ленту для фитнеса
Viagra 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:55 ق.ظ

Kudos, Quite a lot of info!

buy generic viagra online safely can you buy viagra at cvs is it illegal to buy viagra buy brand viagra buy viagra with prescription sildenafil uk pharmacy viagra super active buy kamagra viagra how to buy generic viagra uk viagra
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 01:48 ب.ظ

With thanks! Helpful information!
cialis with 2 days delivery cialis en 24 hora cialis prezzo al pubblico order generic cialis online how to buy cialis online usa cialis authentique suisse prezzo di cialis in bulgaria cialis pills price each tarif cialis france cialis dosage
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 02:39 ب.ظ

Regards! Terrific stuff!
cialis generic tadalafil buy wow cialis tadalafil 100mg cialis tablets australia we recommend cialis best buy estudios de cialis genricos cialis generico online order generic cialis online buy cialis online recommended site cialis kanada cialis 5 mg buy
Ofelia
جمعه 17 آذر 1396 06:26 ق.ظ
Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30