تبلیغات
معماری - اصطلاحات کارگاهی
معماری
شنبه 7 اسفند 1389

اصطلاحات کارگاهی

شنبه 7 اسفند 1389

نوع مطلب :
نویسنده :حسن عبدپور

در این مجموعه ، به اصطلاحات کارگاهی به همراه اصطلاح عملی اشاره شده است.بسیاری از این اصطلاعات در کارهای عمرانی و بین کارگران استفاده می شود.این مجموعه جهت آشنایی دوستان ارائه شده.

اصطلاحات کارگاهی

آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت

آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها

آب بندی : عایق نفوذ نا پذیر

آب چین : دوقاب ریزی آجرکارها با ملات ماسه و سیمان یا مانند ان

آجر چهارگوش : آجر مربع شکل

آجر سه قدی : 3/4 آجر قزاقی

آجر نبشی : اجر که در نبش دیوار به کار می رود

آجر نره : آجرهایی که طول یا عرض عمودی و افقی پهلوی یکدیگر قرار گیرند.

آچار F : وسیله ای به شکل F برای خم کردن میلگرد(آرماتوربنتدی)

آسفالت : شن و ماسه و قیر پخته شده

آسفالت سوخته: آسفالت بدون چسبندگی

آویز :در سقف تیرچه بلوك

آهن گُم : آهن سقف که روی آنها با آجر پوشانده اند.

اسپر : جرزهای طرفین یک تاقی یا قوس بالای در

الاستیسیته : کشسانی ، لم

اسکوپ : میخ سر کج

اسکوپ: میخ دو سر یا سه سر

اشپیل : میله ای که از شکاف عبور می کند

افت : نشست

اکسپوزه : فرم ، نمایش ، حالت

اورلپ : پوشش

ایزولاسیون : عایق ، آب بندی

ایزوله : عایق

بالشتک : آجر یا قطعه بتنی که زیر سر تیر آهن با مصالح پوششی دیگر قرار می دهند.

بلوکاژ : مراحل کف سازی

بند آجر : قطعه آجری که فاصله دو اجر را در سقف پُر می کند.

بند کلوکی : قطعه اجری است به اندازه کلوک

پاتاق : شروع تاق از روی پایه با دیوار

پاره اجر : قطعات مختلف آجر یا آجرهای شکسته

پاسنگ : پاخوری پای در یا دیوار

پاکار : محل شروع قوس

پالانه : آجر کاری که مانند فرش آجر بعد از ساختن سقف انجام می شود.

پخ : گوشه از اخر را فارسی بُر کردن یا در زاویه دیوارها ماهیچه بکاربردن

پشت بغل : لچکی بالای قوس

پشت بند : قطعات که پشت تخته های قاب میخ می کنند.

پکافته : دیوار تیغه ای که به دیوار اصلی چسبیده است.

پلیت : ورق

پمپ کردن : با فشار حرکت دادن

پوتر : تیر بتنی

پوست ساپ : سمباده

پوسته : روکشی است که روی آجر کاری ها یا در جاهای مختلف ساختمان بکار می رود.

پیستوله : دستگاه پاشنده مواد

تاج قوس : بالای قوس

تاریک کردن : اجر کاری سقف را به اتمام رساندن

تخته شدن : به انتها رساندن دیوار ، پایان دیوار چینی

تخماق : کوبه سنگین

تراورس : تخته های قطور و عریض

تماسه :وسیله ااجرای دیوار كله راسته

تنش : تنیدن

تنگ افتادن : درگیر شدن ف مهار شدن

توپی : شی کروی پلاستیک

توری فنسی : کلاف بندی مشبک از مفتول های 2 و 3 میلیمتری نرم که در حصارکشی بین وادار پروفیل به کار می رود.

تیر شاخص : تی عمودی وسط خرپا

تیزون : پر گیر ف زودگیر

تیغه : دیوارهای جدا کننده

جان پناه : دیوار جلوی بالکن یا دیوار اطراف بام

جان گچ گرفته شده : عدم خوردگی گچ

جرز : دیوار یا پایه ضخیمی است که باربر باشد

جُوَک : نوعی اجر کاری زیگزاگ

چارک : 1/4 آجر چهار گوش و 1/2 آجر قزاقی

چاه کور : مشخص نبودن محل چاه در سطح زیر بنا و حوالی پی ها

چاهک : چاهی به ارتفاع 1.5 الی 2.5 متر

چرخ چاه : وسیله چوبی و یا فلزی که به چرخش درون خزانه در پایه چرخ چاه و یا بلبرینگ سبب جابجایی مصالح به درون چاه و یا خارج آن می شود.

چهار دنگ : 3/4 آجر چهار گوش

الحاق : وصل

خاک شوره : خاکهای نمکی

خرپشته : سر پناه پله روی بام

خرک : برای نگه داشتن میلگردهای مش فوقانی فندسیون که خود با میلگرد درست می شود

خط کردن : نشان کردن

خمش : ممان ، سینه کردن

خیز : ارتفاع قوس

دج : زمین سخت

درپوش : قسمتی از روی دیوار آجری با دیوارهای دیگر می سازند.

دلیل گذاری : رج استاد ، رج اصولی

دوپوش : گنبدی که با یک سقف اضافه پوشش شده باشد.

دول:سطل بنایی

دیوار حائل : دیوار واسطه باربر

رایزر : کانال عمودی

رج بنا : ردیف های آجر کاری

روکار : نمای ساختمان

رومی : قوس نیم نیم دایره بالای درگاه

زمین زِِد : زمین سخت که مقاومت و فشردگی دانه ترکیبی آن در حد کمتر از مین دج است

زنجاب : آبخور

زنجاب : سیراب کردن آجرها

زیره : دانه های خشن

زیگزاگ : حرکت کنگره ای ( چپ و راست)

زیگزال : میلگرد های خرپایی تیرچه

سبدی : میلگرد بافته شده برای بالا و پایین شناژ فنداسیون

سپتیک تانگ : مخزن بزرگ فاضلاب (منایع و فضولات )

سر سفت : نسبت به خط قائم جلوتر باشد

سرگرداندن : سرو ته کردن

سروا افتاده : نسبت به خط قائم عقب تر باشد

سِله : پیش آمده

سنجاقی : میلگرد های برش گیر فنداسیون

سنگ دانه : سنگ های ریز

سیسپول تانک : مخزن بزرگ فاضلاب ( مایع)

سیلت : لای

سیلر : رنگ ثابت کننده

سیم آرماتور بندی : سیم با قطر 1.5

سیمان سنگ شده : پودر سیمان فشرده

شاقولی : قائم بودن

شتر گلو : زانوی مارپیچ

شکر سنگ : سیلت ریزدانه ، نرمه سیمان

شلاق زدن : با ضرب عمل کردن

شلنگ تراز: وسیله ای جهت تراز کردت سطوح

شمشمه ای : هم سصح کردن ، صاف کردن

شمع بندی : مهار سقف و دیوار ( درهنگام استفاده از قالب )

شوره شدن : فرسوده شدن

غوطه ای : آغشته کامل ، شناور

فتیله : گلوله گِل

فلنج چدنی : مخزن مخروط ناقص

فنجانی : پوشش کروی شیاردار

قوز : برجسته

کاربند کردن : بستن رج ها

کر گیری یا مغزه گیری: برای تعیین مقاومت فشاری بتن اجرا شده استفاده می شود.

کرم بندی : از جنس بتن است و برای هدایت آب استفاده می کنند.

کرمو : سوراخ سوراخ شدن

کش : تیر حمال زیر خرپا

کف سوز : گچ را با کف دست روی کار کشیدن

کف کش : با دست مالیدن

کفراژ : قالب بتن

کلاف مش : میلگرد مشبک

کلوک : 1/4 آجر قزاقی

کله و راسته : نوعی آجر کاری که یک کله و راسته پهلوی هم بکار می روند.

کمپرس هوا : ایجاد خلاء

کمچه ماله تیشه :ابزار ادوات بنا

کنسول : پیش امدگی

کونال : شانه

کونال سازی : تخت کردن شانه های کار

کیلر : رنگ براق کننده

گچ کشته : گچ بی جان (گچی که هیچ وقت سخت نمی شود و تا قبل از خشک شدن حالت پلاستیسیته خود را از دست نمی دهد.

گمانه زنی : نمونه برداری از عمق زمین

الگو : شابلن ، قالب

لت دادن : هم زدن یکنواخت

لز : کش آوردن ، قوام داشتن

لقمه : تکه ، قطعه

لولخ خرطومی : لوله های پلاستیکی برای عبور کابل و سیم

لیسه ای کردن : سطح بتن را آنقدر با ماله می کشند که صاف و یک دست شود یا با استفاده از پاشیدن سیمان خشک بر سطح بتن

لیکت کردن : چله کردن پی در پی

مجوف : توخالی

مشت بازو بسته: علامت شل و سفت كردن بتن

منهول : حوضچه بین دو لوله فاضلاب

میل چاه : راسته چاه ، چاه عمودی

میلگرد انتظار : قطعات مهار کننده

ناخشک : لبه آجر یا خشت

نازل : کلاهک سوراخ داری که بر دستگاه پیستوله نصب می شود و مواد از آن عبور می کند و بر سطح کار می نشیند.

نخاله آجر : خرده آجر ، زائده مصالح

نعل درگاه : چوب یا تیر آهنی که بالای در یا پنجره برای پوشش قرار می گیرد.

نفس کش : تهویه

نیزه : محل اتصال دو کمان قوس

نیمه،چارک،سه قدی : ابعاد مختلف آجر

وادار : تیرک عمودی

ورز دادن : مالش دادن ، پنجه کردن

ویبره : لرزش دادن

www.jch.ir=منبع
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 01:36 ب.ظ

Point very well applied.!
rx cialis para comprar prescription doctor cialis venta cialis en espaa rezeptfrei cialis apotheke price cialis per pill non 5 mg cialis generici prescription doctor cialis recommended site cialis kanada cialis generic cialis prezzo al pubblico
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:47 ب.ظ

Amazing a lot of wonderful data.
costo in farmacia cialis cialis generisches kanada how do cialis pills work cialis official site walgreens price for cialis cialis 20mg prix en pharmacie safe dosage for cialis walgreens price for cialis cialis lowest price we choice free trial of cialis
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:34 ق.ظ

Regards. A lot of material!

sialis import cialis cialis online nederland buy cheap cialis in uk cialis generico postepay venta de cialis canada miglior cialis generico canadian discount cialis cialis dosage amounts free generic cialis
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 08:04 ب.ظ

Seriously loads of terrific information!
weblink price cialis cialis australia org cialis pas cher paris cialis dosage recommendations cialis tablets australia cialis 10 doctissimo the best site cialis tablets cialis sicuro in linea cialis para que sirve cialis generisches kanada
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:08 ق.ظ

With thanks, Quite a lot of posts!

acheter cialis kamagra acheter du cialis a geneve cialis patentablauf in deutschland order cialis from india cialis manufacturer coupon cialis dose 30mg we use it 50 mg cialis dose price cialis per pill cialis kaufen bankberweisung estudios de cialis genricos
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 09:16 ب.ظ

Kudos, Helpful stuff.
we recommend cialis best buy 200 cialis coupon where cheapest cialis how do cialis pills work what is cialis acheter du cialis a geneve cialis kaufen bankberweisung viagra cialis levitra tadalafil 5mg order generic cialis online
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:42 ق.ظ

You mentioned this superbly!
wow cialis 20 cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage cialis pills buy generic cialis cialis side effects dangers venta de cialis canada bulk cialis buy name brand cialis on line cialis daily
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:46 ب.ظ

Excellent advice. Many thanks!
only now cialis 20 mg non 5 mg cialis generici we choice cialis pfizer india fast cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis tablets for sale we choice cialis pfizer india acquistare cialis internet trusted tabled cialis softabs non 5 mg cialis generici
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:06 ق.ظ

Thanks. A lot of info!

cialis 20 mg cut in half cialis rckenschmerzen callus we choice cialis pfizer india cialis professional yohimbe cialis daily the best choice cialis woman cialis without a doctor's prescription cheap cialis cialis 05
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:57 ب.ظ

Very good posts, Thanks!
where do you buy cialis cialis canada on line how to buy cialis online usa prices on cialis 10 mg cialis efficacit order generic cialis online cialis generico online order generic cialis online click here cialis daily uk cialis et insomni
cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:50 ق.ظ

Good postings. Thanks.
cialis professional yohimbe buy cialis uk no prescription cialis pas cher paris we like it cialis price cialis side effects cialis taglich cialis preise schweiz cialis for bph recommended site cialis kanada cialis cipla best buy
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:30 ب.ظ

Superb information. Many thanks!
cialis 5 mg effetti collateral free cialis cialis generico online cialis tablets for sale cialis free trial cialis pills boards buy name brand cialis on line where do you buy cialis cialis canada cost of cialis cvs
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 08:38 ق.ظ

Superb material. Cheers.
cialis 20 mg prices on cialis 10 mg buy cialis sample pack cialis 20 mg cut in half what is cialis il cialis quanto costa cialis pills in singapore generic cialis 20mg tablets free generic cialis cialis reviews
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:33 ب.ظ

Kudos. An abundance of info!

cialis name brand cheap only best offers cialis use cialis canadian drugs dosagem ideal cialis purchase once a day cialis click here cialis daily uk acquistare cialis internet get cheap cialis 200 cialis coupon buying cialis overnight
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:59 ق.ظ

You mentioned this well!
cialis lowest price acheter du cialis a geneve low cost cialis 20mg estudios de cialis genricos viagra cialis levitra cialis savings card cialis online deutschland generic cialis in vietnam how to purchase cialis on line deutschland cialis online
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:13 ب.ظ

You said this terrifically!
generico cialis mexico generic cialis at walmart venta cialis en espaa click here cialis daily uk cialis e hiv cialis 20mg enter site very cheap cialis cialis dosage recommendations cialis great britain cialis for sale south africa
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:26 ق.ظ

Terrific stuff. Regards!
recommended site cialis kanada cialis 5 mg funziona ou acheter du cialis pas cher buy cialis cheap 10 mg cialis professional yohimbe comprar cialis navarr achat cialis en itali buying cialis in colombia generic cialis at walmart buy cialis online
buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 11:36 ق.ظ

You actually stated that well!
acquistare cialis internet order generic cialis online cialis with 2 days delivery cialis 5 mg schweiz cialis kaufen bankberweisung cialis official site cialis 20mg cialis para que sirve cialis diario compra cialis baratos compran uk
canadian pharmacies without an rx
یکشنبه 1 مهر 1397 10:39 ق.ظ

Seriously loads of awesome knowledge.
northwest pharmacies canadian drug canadian pharmaceuticals companies canada pharmaceuticals online cialis from canada drugstore online reviews canada drugs drugs for sale deep web buy vistagra usa canada online pharmacies surrey
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:18 ق.ظ

Appreciate it, Loads of write ups.

enter site very cheap cialis prix cialis once a da estudios de cialis genricos low cost cialis 20mg cialis sicuro in linea only best offers cialis use click here to buy cialis precios cialis peru order a sample of cialis buy online cialis 5mg
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:40 ب.ظ

Thanks. Helpful stuff!
generic cialis levitra cialis online acheter cialis meilleur pri get cheap cialis cialis 20 mg effectiveness the best choice cialis woman sialis free generic cialis cialis uk cialis from canada
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:11 ب.ظ

Wonderful write ups. Thanks a lot.
cialis kaufen dosagem ideal cialis enter site natural cialis enter site 20 mg cialis cost cialis generique generic cialis tadalafil cialis per paypa cialis side effects where cheapest cialis cialis tablets for sale
http://rldta.com/where-can-i-get-viagra-samples.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:46 ق.ظ

Wow lots of excellent material.
buy viagra for men get online prescription for viagra buy viagra online uk no prescription buy viagra europe where to buy viagra with prescription buy viagra online price viagra to buy online sildenafil sildenafil order viagra online uk sildenafil online uk
Cialis 20 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:22 ق.ظ

Cheers, Quite a lot of stuff!

low dose cialis blood pressure canadian cialis cialis daily dose generic cost of cialis per pill dosagem ideal cialis tesco price cialis american pharmacy cialis 5 mg cialis coupon printable cialis pills price each generic cialis levitra
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:56 ب.ظ

Amazing facts, Thanks a lot!
il cialis quanto costa generic cialis tadalafil cialis 20 mg best price only best offers 100mg cialis cialis lilly tadalafi free cialis only best offers cialis use cialis prezzo di mercato preis cialis 20mg schweiz cialis soft tabs for sale
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:07 ب.ظ

You actually expressed that wonderfully!
cialis per paypa legalidad de comprar cialis cialis canada are there generic cialis cialis cipla best buy cialis 20 mg effectiveness generic cialis review uk cialis daily dose generic cialis y deporte buying cialis overnight
Viagra purchasing
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:45 ب.ظ

Helpful advice. Appreciate it!
where can i buy viagra online uk uk sildenafil viagra buy online usa viagra generic online pharmacy usa viagra is it legal to buy viagra online from canada where can you buy viagra from where to buy viagra for women buy viagra online cheap uk buy viagra without
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 11:29 ب.ظ

You definitely made your point.
tadalafil generic cialis e hiv 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis para que sirve canadian cialis tadalafil 20 mg cialis flussig cialis pills cialis canada on line cialis coupons printable
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 02:07 ق.ظ

Whoa plenty of excellent facts!
we recommend cheapest cialis cialis pills price each precios de cialis generico cialis diario compra safe dosage for cialis cialis y deporte cialis generique 5 mg prix de cialis warnings for cialis cialis arginine interactio
ace fishing wild catch cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 12:35 ق.ظ
اگر کسی بخواهد با جدیدترین فن آوری های جدید به روز شود، باید از آن بازدید کند
صفحه وب و هر روز به روز می شود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30