تبلیغات
معماری - اصطلاحات کارگاهی
معماری
شنبه 7 اسفند 1389

اصطلاحات کارگاهی

شنبه 7 اسفند 1389

نوع مطلب :
نویسنده :حسن عبدپور

در این مجموعه ، به اصطلاحات کارگاهی به همراه اصطلاح عملی اشاره شده است.بسیاری از این اصطلاعات در کارهای عمرانی و بین کارگران استفاده می شود.این مجموعه جهت آشنایی دوستان ارائه شده.

اصطلاحات کارگاهی

آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت

آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها

آب بندی : عایق نفوذ نا پذیر

آب چین : دوقاب ریزی آجرکارها با ملات ماسه و سیمان یا مانند ان

آجر چهارگوش : آجر مربع شکل

آجر سه قدی : 3/4 آجر قزاقی

آجر نبشی : اجر که در نبش دیوار به کار می رود

آجر نره : آجرهایی که طول یا عرض عمودی و افقی پهلوی یکدیگر قرار گیرند.

آچار F : وسیله ای به شکل F برای خم کردن میلگرد(آرماتوربنتدی)

آسفالت : شن و ماسه و قیر پخته شده

آسفالت سوخته: آسفالت بدون چسبندگی

آویز :در سقف تیرچه بلوك

آهن گُم : آهن سقف که روی آنها با آجر پوشانده اند.

اسپر : جرزهای طرفین یک تاقی یا قوس بالای در

الاستیسیته : کشسانی ، لم

اسکوپ : میخ سر کج

اسکوپ: میخ دو سر یا سه سر

اشپیل : میله ای که از شکاف عبور می کند

افت : نشست

اکسپوزه : فرم ، نمایش ، حالت

اورلپ : پوشش

ایزولاسیون : عایق ، آب بندی

ایزوله : عایق

بالشتک : آجر یا قطعه بتنی که زیر سر تیر آهن با مصالح پوششی دیگر قرار می دهند.

بلوکاژ : مراحل کف سازی

بند آجر : قطعه آجری که فاصله دو اجر را در سقف پُر می کند.

بند کلوکی : قطعه اجری است به اندازه کلوک

پاتاق : شروع تاق از روی پایه با دیوار

پاره اجر : قطعات مختلف آجر یا آجرهای شکسته

پاسنگ : پاخوری پای در یا دیوار

پاکار : محل شروع قوس

پالانه : آجر کاری که مانند فرش آجر بعد از ساختن سقف انجام می شود.

پخ : گوشه از اخر را فارسی بُر کردن یا در زاویه دیوارها ماهیچه بکاربردن

پشت بغل : لچکی بالای قوس

پشت بند : قطعات که پشت تخته های قاب میخ می کنند.

پکافته : دیوار تیغه ای که به دیوار اصلی چسبیده است.

پلیت : ورق

پمپ کردن : با فشار حرکت دادن

پوتر : تیر بتنی

پوست ساپ : سمباده

پوسته : روکشی است که روی آجر کاری ها یا در جاهای مختلف ساختمان بکار می رود.

پیستوله : دستگاه پاشنده مواد

تاج قوس : بالای قوس

تاریک کردن : اجر کاری سقف را به اتمام رساندن

تخته شدن : به انتها رساندن دیوار ، پایان دیوار چینی

تخماق : کوبه سنگین

تراورس : تخته های قطور و عریض

تماسه :وسیله ااجرای دیوار كله راسته

تنش : تنیدن

تنگ افتادن : درگیر شدن ف مهار شدن

توپی : شی کروی پلاستیک

توری فنسی : کلاف بندی مشبک از مفتول های 2 و 3 میلیمتری نرم که در حصارکشی بین وادار پروفیل به کار می رود.

تیر شاخص : تی عمودی وسط خرپا

تیزون : پر گیر ف زودگیر

تیغه : دیوارهای جدا کننده

جان پناه : دیوار جلوی بالکن یا دیوار اطراف بام

جان گچ گرفته شده : عدم خوردگی گچ

جرز : دیوار یا پایه ضخیمی است که باربر باشد

جُوَک : نوعی اجر کاری زیگزاگ

چارک : 1/4 آجر چهار گوش و 1/2 آجر قزاقی

چاه کور : مشخص نبودن محل چاه در سطح زیر بنا و حوالی پی ها

چاهک : چاهی به ارتفاع 1.5 الی 2.5 متر

چرخ چاه : وسیله چوبی و یا فلزی که به چرخش درون خزانه در پایه چرخ چاه و یا بلبرینگ سبب جابجایی مصالح به درون چاه و یا خارج آن می شود.

چهار دنگ : 3/4 آجر چهار گوش

الحاق : وصل

خاک شوره : خاکهای نمکی

خرپشته : سر پناه پله روی بام

خرک : برای نگه داشتن میلگردهای مش فوقانی فندسیون که خود با میلگرد درست می شود

خط کردن : نشان کردن

خمش : ممان ، سینه کردن

خیز : ارتفاع قوس

دج : زمین سخت

درپوش : قسمتی از روی دیوار آجری با دیوارهای دیگر می سازند.

دلیل گذاری : رج استاد ، رج اصولی

دوپوش : گنبدی که با یک سقف اضافه پوشش شده باشد.

دول:سطل بنایی

دیوار حائل : دیوار واسطه باربر

رایزر : کانال عمودی

رج بنا : ردیف های آجر کاری

روکار : نمای ساختمان

رومی : قوس نیم نیم دایره بالای درگاه

زمین زِِد : زمین سخت که مقاومت و فشردگی دانه ترکیبی آن در حد کمتر از مین دج است

زنجاب : آبخور

زنجاب : سیراب کردن آجرها

زیره : دانه های خشن

زیگزاگ : حرکت کنگره ای ( چپ و راست)

زیگزال : میلگرد های خرپایی تیرچه

سبدی : میلگرد بافته شده برای بالا و پایین شناژ فنداسیون

سپتیک تانگ : مخزن بزرگ فاضلاب (منایع و فضولات )

سر سفت : نسبت به خط قائم جلوتر باشد

سرگرداندن : سرو ته کردن

سروا افتاده : نسبت به خط قائم عقب تر باشد

سِله : پیش آمده

سنجاقی : میلگرد های برش گیر فنداسیون

سنگ دانه : سنگ های ریز

سیسپول تانک : مخزن بزرگ فاضلاب ( مایع)

سیلت : لای

سیلر : رنگ ثابت کننده

سیم آرماتور بندی : سیم با قطر 1.5

سیمان سنگ شده : پودر سیمان فشرده

شاقولی : قائم بودن

شتر گلو : زانوی مارپیچ

شکر سنگ : سیلت ریزدانه ، نرمه سیمان

شلاق زدن : با ضرب عمل کردن

شلنگ تراز: وسیله ای جهت تراز کردت سطوح

شمشمه ای : هم سصح کردن ، صاف کردن

شمع بندی : مهار سقف و دیوار ( درهنگام استفاده از قالب )

شوره شدن : فرسوده شدن

غوطه ای : آغشته کامل ، شناور

فتیله : گلوله گِل

فلنج چدنی : مخزن مخروط ناقص

فنجانی : پوشش کروی شیاردار

قوز : برجسته

کاربند کردن : بستن رج ها

کر گیری یا مغزه گیری: برای تعیین مقاومت فشاری بتن اجرا شده استفاده می شود.

کرم بندی : از جنس بتن است و برای هدایت آب استفاده می کنند.

کرمو : سوراخ سوراخ شدن

کش : تیر حمال زیر خرپا

کف سوز : گچ را با کف دست روی کار کشیدن

کف کش : با دست مالیدن

کفراژ : قالب بتن

کلاف مش : میلگرد مشبک

کلوک : 1/4 آجر قزاقی

کله و راسته : نوعی آجر کاری که یک کله و راسته پهلوی هم بکار می روند.

کمپرس هوا : ایجاد خلاء

کمچه ماله تیشه :ابزار ادوات بنا

کنسول : پیش امدگی

کونال : شانه

کونال سازی : تخت کردن شانه های کار

کیلر : رنگ براق کننده

گچ کشته : گچ بی جان (گچی که هیچ وقت سخت نمی شود و تا قبل از خشک شدن حالت پلاستیسیته خود را از دست نمی دهد.

گمانه زنی : نمونه برداری از عمق زمین

الگو : شابلن ، قالب

لت دادن : هم زدن یکنواخت

لز : کش آوردن ، قوام داشتن

لقمه : تکه ، قطعه

لولخ خرطومی : لوله های پلاستیکی برای عبور کابل و سیم

لیسه ای کردن : سطح بتن را آنقدر با ماله می کشند که صاف و یک دست شود یا با استفاده از پاشیدن سیمان خشک بر سطح بتن

لیکت کردن : چله کردن پی در پی

مجوف : توخالی

مشت بازو بسته: علامت شل و سفت كردن بتن

منهول : حوضچه بین دو لوله فاضلاب

میل چاه : راسته چاه ، چاه عمودی

میلگرد انتظار : قطعات مهار کننده

ناخشک : لبه آجر یا خشت

نازل : کلاهک سوراخ داری که بر دستگاه پیستوله نصب می شود و مواد از آن عبور می کند و بر سطح کار می نشیند.

نخاله آجر : خرده آجر ، زائده مصالح

نعل درگاه : چوب یا تیر آهنی که بالای در یا پنجره برای پوشش قرار می گیرد.

نفس کش : تهویه

نیزه : محل اتصال دو کمان قوس

نیمه،چارک،سه قدی : ابعاد مختلف آجر

وادار : تیرک عمودی

ورز دادن : مالش دادن ، پنجه کردن

ویبره : لرزش دادن

www.jch.ir=منبع
http://rldta.com/where-can-i-get-viagra-samples.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:46 ق.ظ

Wow lots of excellent material.
buy viagra for men get online prescription for viagra buy viagra online uk no prescription buy viagra europe where to buy viagra with prescription buy viagra online price viagra to buy online sildenafil sildenafil order viagra online uk sildenafil online uk
Cialis 20 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:22 ق.ظ

Cheers, Quite a lot of stuff!

low dose cialis blood pressure canadian cialis cialis daily dose generic cost of cialis per pill dosagem ideal cialis tesco price cialis american pharmacy cialis 5 mg cialis coupon printable cialis pills price each generic cialis levitra
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:56 ب.ظ

Amazing facts, Thanks a lot!
il cialis quanto costa generic cialis tadalafil cialis 20 mg best price only best offers 100mg cialis cialis lilly tadalafi free cialis only best offers cialis use cialis prezzo di mercato preis cialis 20mg schweiz cialis soft tabs for sale
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:07 ب.ظ

You actually expressed that wonderfully!
cialis per paypa legalidad de comprar cialis cialis canada are there generic cialis cialis cipla best buy cialis 20 mg effectiveness generic cialis review uk cialis daily dose generic cialis y deporte buying cialis overnight
Viagra purchasing
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:45 ب.ظ

Helpful advice. Appreciate it!
where can i buy viagra online uk uk sildenafil viagra buy online usa viagra generic online pharmacy usa viagra is it legal to buy viagra online from canada where can you buy viagra from where to buy viagra for women buy viagra online cheap uk buy viagra without
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 11:29 ب.ظ

You definitely made your point.
tadalafil generic cialis e hiv 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis para que sirve canadian cialis tadalafil 20 mg cialis flussig cialis pills cialis canada on line cialis coupons printable
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 02:07 ق.ظ

Whoa plenty of excellent facts!
we recommend cheapest cialis cialis pills price each precios de cialis generico cialis diario compra safe dosage for cialis cialis y deporte cialis generique 5 mg prix de cialis warnings for cialis cialis arginine interactio
ace fishing wild catch cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 12:35 ق.ظ
اگر کسی بخواهد با جدیدترین فن آوری های جدید به روز شود، باید از آن بازدید کند
صفحه وب و هر روز به روز می شود.
Muriel
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:27 ب.ظ
I'm now not certain the place you are getting your information, but great topic.
I needs to spend some time finding out more or working out more.
Thanks for great info I was searching for this information for my mission.
How do you strengthen your Achilles tendon?
جمعه 13 مرداد 1396 10:15 ق.ظ
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely
long) so I guess I'll just sum it up what I had written and
say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new
to the whole thing. Do you have any tips for newbie blog writers?
I'd certainly appreciate it.
What is limb lengthening surgery?
چهارشنبه 11 مرداد 1396 05:18 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
Cheers
Mikki
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:09 ب.ظ
I'm not sure where you are getting your info, however great topic.
I must spend a while studying more or understanding more.

Thank you for magnificent info I was searching for this info for my mission.
How do you treat a sore Achilles tendon?
جمعه 6 مرداد 1396 07:44 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research
on this. And he in fact bought me dinner due to the fact
that I discovered it for him... lol. So allow me to reword
this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your web site.
http://idioticdealer4208.exteen.com
دوشنبه 12 تیر 1396 10:14 ق.ظ
Good article. I'm going through many of these issues as well..
Cindy
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:03 ق.ظ
First off I want to say awesome blog! I had a quick
question that I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to find out how you center yourself
and clear your head before writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out there.

I truly do enjoy writing however it just seems like the
first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any
ideas or tips? Thanks!
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:19 ب.ظ
I all the time used to study post in news papers but
now as I am a user of internet therefore from now I am using net for articles,
thanks to web.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر